Nhà thi đấu TRIAS Elsterberg

Trang Chủ / Cha mẹ

Quốc tế
Tú tài

Trường thế giới IB

Trường của chúng tôi được công nhận là Trường Thế giới IB (Tú tài Quốc tế). Do đó, việc hoàn thành Tú tài Quốc tế là có thể với chúng tôi.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.