Nhà thi đấu TRIAS Elsterberg

Trang chủ / Sinh viên

Đặt đồ ăn
và hủy bỏ

Các bữa ăn ở trường trong trường của chúng tôi được thực hiện bởi "Elli Spirelli". Một chế độ ăn uống cân bằng là ưu tiên hàng đầu.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.