Nhà thi đấu TRIAS Elsterberg

Trang chủ / Tin tức

Sinh viên và đội ngũ giảng viên của chúng tôi đã xử lý kỹ thuật số các dự án của họ trong các năm 2021 + 2022. Thông tin thêm về điều này trong phần "Thông tin chi tiết".

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.