TRIAS Grammar School Elsterberg

Żałoba po naszym imienniku

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr Carla H. Hahna. Carl Hahn, Saxony International School - Carl Hahn gGmbH traci nie tylko bliskiego przyjaciela i towarzysza, ale także swojego oddanego imiennika i genialnego wizjonera edukacji. Prof. Hahn przez wiele lat był szczególnie zaangażowany w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto oddał on wybitne usługi w zakresie ścisłego powiązania nauki i biznesu z naszą siecią edukacyjną. Trudno jest wypełnić lukę, jaką pozostawia po sobie nasz wielce szanowny prof. Hahn. Pozostaje jednak intymna więź i szacunek dla kosmopolitycznego Hahna. Jego motto: Moją dziedziną jest świat - będzie nadal towarzyszyć naszej pracy edukacyjnej. Cały zespół Saxony International School - Carl Hahn głęboko kłania się dziełu jego życia i będzie czcił jego pamięć.
W cichej żałobie, Rüdiger School, Dyrektor Zarządzający.

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.