Gymnázium TRIAS Elsterberg

Smutek pro našeho jmenovce

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Prof. Dr. Carla H. Hahna. S Carlem Hahnem ztrácí Saská mezinárodní škola - Carl Hahn gGmbH nejen blízkého přítele a společníka, ale také svého oddaného jmenovce a geniálního vizionáře v oblasti vzdělávání. Prof. Hahn se po mnoho let věnoval zejména oblasti předškolního vzdělávání. Kromě toho prokázal vynikající zásluhy při úzkém propojení vědy a obchodu s naší vzdělávací sítí. Mezeru, kterou po sobě náš vysoce ceněný profesor Hahn zanechává, je těžké zaplnit. Zůstává však důvěrné pouto a úcta ke kosmopolitnímu Hahnovi. Jeho motto: Mým oborem je svět - bude i nadále provázet naši vzdělávací práci. Celý tým Saské mezinárodní školy - Carl Hahn se hluboce sklání před jeho životním dílem a bude ctít jeho památku.
V tichém smutku, Rüdiger School, jednatel.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.