Domů / Tiráž

Otisk

Odpovědnost za obsah:

Saská mezinárodní škola – Carl Hahn gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau
info@saxony-international-school.de

Zapsáno u místního soudu v Chemnitz: HRB 25172
Daňové číslo: 227/124/00424
Jednatelé: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Dr. Sabrina Simchen-Schubert.

Bankovní účet:
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
IBAN: DE22 8709 5974 0300 0203 48
BIC: GENODEF1GC1

Zřeknutí se odpovědnosti – právní upozornění

1. Omezení odpovědnosti
Obsah této webové stránky
Obsah těchto webových stránek je vytvářen s maximální možnou péčí. Poskytovatel však nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Používání obsahu webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

Dostupnost webových stránek
Poskytovatel se bude snažit nabízet službu co nejnepřerušeněji pro vyhledávání. I při vší péči však nelze vyloučit prostoje. Poskytovatel si vyhrazuje právo svou nabídku kdykoli změnit nebo ukončit.

Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. Při prvním propojení externích odkazů poskytovatel zkontroloval externí obsah, aby zjistil, zda nedošlo k porušení právních předpisů. V té době nebylo zjevné žádné porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijme obsah za odkazem nebo odkazem za svůj vlastní. Neustálá kontrola těchto externích odkazů není pro poskytovatele přiměřená bez konkrétních náznaků porušení právních předpisů. Pokud se však dozvíte o porušení právních předpisů, budou tyto externí odkazy okamžitě smazány.

Žádný smluvní vztah
Užívání webových stránek poskytovatele nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. V tomto ohledu neexistují vůči poskytovateli žádné smluvní ani kvazismluvní nároky.

2. Autorská práva a doplňková autorská práva
Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému právu a doplňkovému autorskému právu. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a doplňkovým autorským právem, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro rozmnožování, editaci, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou jako takové označeny. Neoprávněné rozmnožování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo celých stránek není povoleno a trestáno. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.
Odkazy na webové stránky poskytovatele jsou kdykoli vítány a nevyžadují souhlas poskytovatele webových stránek. Prezentace této webové stránky v externích rámcích je povolena pouze se svolením.

3. Ochrana osobních údajů
Naše obecné nařízení o ochraně osobních údajů si můžete prohlédnout zde:
Nařízení o ochraně osobních údajů

4. Rozhodné právo
Použije se výhradně rozhodné právo Spolkové republiky Německo.

Zvláštní podmínky použití:
Pokud se zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky odchylují od výše uvedených čísel 1 až 4, bude to výslovně uvedeno na příslušném místě. V tomto případě platí v každém jednotlivém případě zvláštní podmínky použití.

Obrazové kredity

Vzdělávací ilustrace od Storyset
Ilustrace lidí od Storyset
Sportovní ilustrace od Storyset
Vzdělávací ilustrace od Storyset
Ilustrace lidí od Storyset
Obchodní ilustrace od Storyset
Ilustrace lidí od Storyset
Vzdělávací ilustrace od Storyset
Ilustrace telefonu od Storyset
Internetové ilustrace od Storyset
Ilustrace lidí od Storyset
Online ilustrace od Storyset
Ilustrace lidí od Storyset
Ilustrace lidí od Storyset

Zdroj:
Zřeknutí se odpovědnosti za www.Juraforum.de – Právní portál a www.connektar.de

Whistleblower

Oznamovací úřad pro zaměstnance podle zákona EU o oznamování korupce: whistleblower@ggb-sachsen.de nebo v SIS whistleblower@saxony-international-school.de.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.